Reinigen van ventilatie UNIT en kanalen

  • Reinigen van de ventielen
  • Controle sensoren en aansluitingen
  • Reinigen van de ventilatorwaaier
  • Reinigen van het ventilator slakkenhuis
  • Vervangen van de filters ( bij D-systemen)
  • Volledige reiniging luchtkanalen
  • Inclusief transport en klein materiaal

Zowel voor Type C, C+ en D

Onderhoudscontracten zijn mogelijk voor D systemen en C,C+ systemen met kanalen.

VME 's, fabrieksomgevingen, Scholen of kantoorgebouwen , calculatie ter plaatse bij afspraak.

Expertise aanvragen?